Hogeschool IDE

Omschrijving

Na jarenlang gewerkt te hebben als hoofdvakdocent koordirectie aan het Conservatorium te Arnhem en docent bij de dirigentenopleiding voor amateurs besloot Joop Schets in 1991 te starten met een 'eigen' school. Een particuliere dirigenten - opleiding met het examen en diploma van het Staatsexamen Muziek. Op 22 juni 1991 werd het Instituut Dirigenten Educatie officieel geopend door de wethouder van cultuur en onderwijs te Gorinchem, mw. W. C. Voorsluys- Schermers en de heer A.J.M. Smeets, vice-voorzitter van de Regelingscommissie Staatsexamens Muziek. De onafhankelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling van het staatsexamen Muziek was voor velen een uitdaging en mogelijkheid om de muziekvakstudie met een erkend diploma af te sluiten. Door de afschaffing van het Staatsexamen Muziek is er vanuit de opleiding, na en in overleg met Ministerie van OC&W gewerkt aan de procedure tot verkrijging van de rijkserkenning tot het geven van hoger beroepsonderwijs. De doelstelling van de Hogeschool IDE (erkend als instelling voor hoger onderwijs door de Minister van OC&W sinds maart 1997) is de opleiding van dirigenten op een zodanige wijze gestalte te geven dat de studenten op een zo hoog mogelijk niveau op hun specifiek beroepsterrein kunnen functioneren in het openbaar muziekleven, zowel individueel alsmede in teamverband. Dit betekent naast de individuele vorming als musicus in technische en artistieke zin ook de ontwikkeling van zijn persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen prestatie in artistiek en pedagogisch samenwerkingsverband. De Hogeschool IDE heeft veel dirigenten mogen opleiden voor het 'Getuigschrift Muziek (Eerste- en Tweede Fase) Koordirectie en Kerkmuziek'. Met de individuele- en groepslessen bij docenten, gast - docenten (vocalisten en instrumentalisten) en ensembles worden de studenten voorbereid op het toekomstige werkveld. De maandelijkse practica worden dan ook regelmatig bezocht door dirigenten die reeds in de praktijk werkzaam zijn.

Naar de website? Website Hogeschool IDE

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Muziek 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

27WM
Hogeschool IDE
Poterne 41
7207 ER GORINCHEM